Személyes adatok védelme

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének és ügyfeleink magánéletének védelmének fontosságával, ezért az Ön személyes adatainak tárolása és kezelése során a hatályos jogszabályok, így különösen az Európai Parlament általános rendelete, ill. törvény (a továbbiakban: GDPR) a természetes személyek személyes adatok kezelésével kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU tanácsi 101/2000. Törvény, a személyes adatok védelméről az elektronikus hírközlésről szóló 127/2005. sz. törvénnyel, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint.

Jelen tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 2018.05.25-től érvényes és hatályos.

Információk rólunk és elérhetőségek:

SBLCore s.r.o., azonosítószám: 042 78 968, székhely: Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Prága 9, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, beillesztve: 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Miért kezeljük adatait:

A személyes adatok megadása önkéntes, de egyes adatai szerződéskötéshez és kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat elsősorban szolgáltatásaink és termékeink nyújtása, számlázás, valamint belső használatra, marketing és üzleti célokra, illetve követelések behajtására vagy fizetési morál felmérésére dolgozzuk fel.

Milyen adatokat és milyen célból kezelünk:

 1. A vonatkozó szerződés megkötése és utólagos teljesítése, ideértve a hibás teljesítésből eredő esetleges igények kezelését is, feldolgozzuk:

  az ügyfél vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

  A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja elsősorban a vonatkozó szerződés teljesítése, és ezzel egyidejűleg a könyvvezetéssel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre irányadó jogszabályok szerinti jogszabályi kötelezettségeink teljesítése.

  A személyes adatok e célból történő megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének előfeltétele, és nem szükséges hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez. Ha nem adunk meg személyes adatokat, akkor nem tudjuk megkötni és megfelelően teljesíteni a szerződést.

 2. A megkötött szerződéssel kapcsolatban vagy abból eredő, tőlünk eredő igények érvényesítése céljából feldolgozzuk:

  az ügyfél vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

  A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja jogos érdekünk. Személyes adatok megadásához nincs szükségünk az Ön hozzájárulására.

 3. Közvetlen marketing célból (azaz olyan szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó ajánlat küldése érdekében, amelyet a vonatkozó szerződés teljesítésének részeként nyújtottak Önnek) feldolgozzuk:

  az ügyfél vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

  A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja jogos érdekünk. A személyes adatok megadásához nincs szükségünk az Ön hozzájárulására, Ön viszont kifejezheti egyet nem értését ezzel az adatkezeléssel.

 4. Egyéb kereskedelmi és marketing üzenetek küldése céljából feldolgozzuk:

  az ügyfél vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma

  A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja az ügyfél vagy az ügyfél kapcsolattartójának hozzájárulása. Személyes adatainak e célból történő feldolgozásához szükségünk van az Ön hozzájárulására, amelyet bármikor visszavonhat.

Személyes adatainak feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait:

Személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállásának idejéig, majd annak megszűnését követő 4 évig, illetve a vonatkozó szerződésből eredő jogi igényeink megfelelő érvényesítéséhez szükséges ideig megőrizzük.

Közvetlen marketing célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd azt követően annak megszűnését követő 2 évig tároljuk.

Egyéb kereskedelmi és marketing üzenetek küldése céljából a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának idejéig megőrizzük.

Ha kéri személyes adatainak törlését, a kérelem kézbesítésétől számított 1 hónapon belül töröljük vagy anonimizáljuk személyes adatait; ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha adatait jogos érdekünk alapján (különösen a vonatkozó szerződésből eredő jogok érvényesítése céljából) vagy más jogalappal és a hatályos jogszabályok szerint más célból kezelhetjük.

Kinek továbbítjuk adatait:

Az alábbi kapcsolattartási e-mail címünkre küldött kérése alapján naprakész listát küldünk Önnek azon harmadik felekről, akiknek továbbíthatjuk személyes adatait.

Személyes adatait nem továbbítják az EU-n kívülre.

Hogyan biztosítjuk a biztonságot az adatfeldolgozás során:

Nagy hangsúlyt fektetünk a vállalaton belüli biztonsági politikára, a munkatársak bizalmas kezelésére, a belső irányelvek betartására és a szerződéses partnerek kiválasztására.

Milyen jogai vannak velünk szemben:

 • a személyes adatokhoz és azok kezelésével kapcsolatos információkhoz való hozzáférés kérésének joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog,
 • adatkezelés korlátozásának joga,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga,
 • a személyes adatok feldolgozása elleni panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál (Cseh Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, székhelye: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseivel a kapcsolattartási e-mail címen fordulhat.

SBLCore logo

Megoldásokat kínálunk a biztonsági adatlapok létrehozása és kezelése terén. Mi végezzük a biztonsági adatlapok létrehozásával, osztályozásával és archiválásával kapcsolatos teljes adminisztrációt. Az SBLCore szoftvert a vegyi anyagok és keverékek valamennyi gyártójának, importőrének, forgalmazójának és egyéb felhasználójának szánjuk.

Tanácsra van szüksége?

Maradjon kapcsolatban

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Csehország

Cégszám: 04278968
ADÓSZÁM: CZ04278968

Kontakt

Telefonszám: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.3

Sütiket használunk

Weboldalunkon sütiket használunk, hogy megértsük látogatóink viselkedését, és így a preferenciáiknak megfelelő tartalmat kínálhassunk nekik.

Több információ a sütikről ×
Funkcionális sütik
Ez a weboldal szükséges sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő működéséhez. Biztosítja az oldal helyes megjelenítését, lehetővé teszi az űrlapok benyújtását és hasonló szükséges funkciókat. Ezeket a technikai sütiket nem lehet kikapcsolni.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
sblcore_cc www.sblcore.hu 1 év Tárolja a felhasználó hozzájárulását a cookie-k használatához. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.hu Ülés Információkat tárol a felhasználói munkamenetről. SBLCore s.r.o.
Analitikai sütik
Weboldalunk teljesítményének értékeléséhez analitikai sütiket használunk. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük a látogatások számát, a forgalom forrásait és a felhasználói viselkedést weboldalunkon – például megtudjuk, milyen információkat keresnek, és mely információk a legfontosabbak számukra. Ezek az információk segítenek optimalizálni az oldalt és javítani szolgáltatásainkat.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
_ga www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
Marketing sütik
A marketing cookie-k az Ön preferenciái alapján releváns hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Ez a személyre szabott, partnereink által használt tartalom különböző weboldalakon jelenhet meg. Ha nem választja ezeket a sütiket, a hirdetések száma nem változik, de már nem az Ön érdeklődési köréhez igazodnak.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
_gcl_au www.sblcore.hu 3 hónap A Google AdSense segítségével kísérletezik a hirdetési hatékonysággal a szolgáltatásaikat használó webhelyeken. Google