GYIK

Leggyakoribb

Kérdések és válaszok

Tekintse meg ügyfeleink leggyakrabban feltett kérdéseit az SBLCore szoftverrel és általában a biztonsági adatlapokkal kapcsolatban.

Jogszabályok és biztonsági adatlapok általános jellemzői

Mi az a biztonsági adatlap?
A biztonsági adatlap olyan dokumentum, amely biztosítja az információk átadását az ellátási láncban. Ezért nélkülözhetetlen a veszélyes vegyi anyagok és keverékek kezelése során.
Hogyan néz ki a biztonsági adatlap?
A biztonsági adatlap formátumát az EU-n belül a REACH-rendelet II. melléklete szigorúan meghatározza. A dokumentum 16 szakaszból áll, amelyek címei az összes uniós nyelven szerepelnek, így egyszerű fordításuk nem lehetséges. Azt is meghatározza, hogy az egyes szakaszoknak milyen információkat kell tartalmazniuk. Ezeket világosan és tömören kell megírni. Az Európán kívüli országokra saját nemzeti jogszabályaik vonatkoznak.
Milyen nyelven kell a biztonsági adatlapot elkészíteni?
A biztonsági adatlap nyelve attól az országtól függ, ahol az anyag vagy keverék forgalomba kerül. A biztonsági adatlapot mindig az érintett ország hivatalos nyelvén kell elkészíteni.
Milyen termékeknek kell biztonsági adatlappal rendelkezniük?
A biztonsági adatlapot elsősorban a veszélyesnek minősített anyagokról vagy keverékekről kell elkészíteni. Bizonyos esetekben kérésre biztonsági adatlapot bocsátanak rendelkezésre, pl. olyan keverékek esetében, amelyek nem minősülnek veszélyesnek, de tartalmaznak az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyt jelentő anyagot, vagy olyan anyagot, amelyre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg.
Mely termékekhez nem szükséges biztonsági adatlap?
Nem szükséges biztonsági adatlapot készíteni az állatgyógyszerekről, kozmetikumokról, gyógyszerekről, élelmiszerekről és takarmányokról. Egy másik csoportba azok a tárgyak tartoznak, amelyek már a gyártás során felvesznek egy bizonyos formát. A biztonsági adatlapot azonban gyakran használják a végtermékre vonatkozó fontos információk közlésére.
Kinek van szüksége biztonsági adatlapra?
Bárki, aki vegyi anyagokkal vagy keverékekkel bármilyen módon bánik. Ez jelentheti a gyártót, az importőrt, a forgalmazót és a továbbfelhasználót.
Ki készíthet biztonsági adatlapot?
A biztonsági adatlapot rendszeresen képzett, hozzáértő személynek kell elkészítenie. A jogszabály már nem határozza meg, hogy a képzést milyen gyakran és kinek kell elvégeznie. Az SBLCore képes képzést biztosítani. A képzés után a résztvevő tanúsítványt kap. Egyszerre legfeljebb 5 fő részére biztosítunk képzést.
Hogyan határozzuk meg egy keverék osztályozását?
A termék besorolása a CLP-rendeletben meghatározott szabályokon alapul. Az osztályozásnak az összetevők veszélyességén és koncentrációján, valamint toxikológiai és ökotoxikológiai adataikon kell alapulnia. Egyes veszélyek esetében a termék fizikai tulajdonságai vagy laboratóriumi vizsgálatok is beleszámíthatnak a számításba. Az SBLCore szoftver segíthet az osztályozás kiszámításában.
Mi az a biztonsági adatlap felülvizsgálata és mikor kell elvégezni?
A biztonsági adatlapon szereplő információk frissítésének felülvizsgálata. A leggyakoribb ok a keverék összetételének megváltozása vagy például a REACH II. mellékletében meghatározott biztonsági adatlap formátumának frissítése. Gyakran új, harmonizált besorolású anyagokat is módosítanak vagy vezetnek be.
Mit kell tartalmaznia a címkének?
A termék címkéjének a biztonsági adatlap 2.2. szakaszán kell alapulnia. Fontos, hogy a biztonsági adatlap és a címke összhangban legyen, mivel az információknak azonosnak kell lenniük.

SBLCore szoftver és minden, amit magába foglal

Kinek ajánljuk a szoftvert?
A szoftvert mindazok számára tervezték, akik bármilyen módon kezelnek vegyi anyagokat és keverékeket, és biztonsági adatlapokat kell készíteniük, vagy a meglévő biztonsági adatlapokat más nyelvre kell konvertálniuk.
Ki dolgozhat a szoftverben?
A felhasználóbarát és intuitív környezetnek köszönhetően a szoftver nemcsak azok számára alkalmas, akik már rendelkeznek tapasztalattal a biztonsági adatlapok készítésében, hanem a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokkal nem rendelkező kezdők számára is.
Miben tud segíteni a szoftver?
Az SBLCore egy átfogó eszköz, amely segít biztonsági adatlapot készíteni 27 nyelven, valamint címkéket tervezni, UFI-kódokat generálni és értesíteni a PCN portált. A szoftver biztosítja továbbá az összes biztonsági adatlap és az azokat alátámasztó dokumentumok archiválását, valamint figyelemmel kíséri a biztonsági adatlap jogi helyességét és naprakészségét. Fontos funkció a termék automatikus osztályozása, amelyet a szoftver a bemeneti adatokból számol ki.
Mit tartalmaz a szoftver?
A szoftver saját adatbázist tartalmaz a CLP-rendelet VI. melléklete szerinti harmonizált besorolású anyagokról és azokról az anyagokról, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg. A program ECHA anyagkereső funkciót is tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy egy anyagot közvetlenül az ECHA adatbázisából importáljon a szoftver adatbázisába. Tartalmaz továbbá egy adatbázist az egyes országok számára rendelkezésre álló expozíciós határértékekről. A szoftver tartalmaz egy adatbázist is, amely az összes rendelkezésre álló nyelven tartalmaz kifejezéseket.
Mi a teendő, ha az anyag nem szerepel az SBLCore adatbázisában?
Az adatbázis elsősorban harmonizált osztályú anyagokat és olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg. Ha az anyag nem szerepel az adatbázisban, akkor közvetlenül az ECHA adatbázisából lehet kikeresni és importálni a szoftver adatbázisába. Alternatívaként lehetőség van arra is, hogy az anyagot manuálisan adják hozzá az adatbázishoz a biztonsági adatlapon szereplő információk alapján.
Milyen szoftveres lehetőségek állnak rendelkezésre?
Az SBLCore Blue szoftver előfizetésként, az SBLCore Green pedig örökös licencvásárlásként érhető el. Oktatási célokra az SBLCore Edu ingyenes verzióját kínáljuk.
Hol tárolják az adatokat?
Az SBLCore Green esetében az adatbázis egy vállalati számítógépen vagy szerveren található. Az adattárolás helye a felhasználó választása szerint történik. Az adatmentés teljes mértékben az ellenőrzése alatt áll. Az SBLCore Blue esetében az adatbázis a felhőben lesz tárolva, ahol automatikusan biztonsági mentés is készül. Az adatok bárhonnan elérhetők.
Hány biztonsági adatlapot lehet létrehozni a szoftverben?
Mindkét szoftverváltozatban korlátlan számú biztonsági adatlap hozható létre.
Hogyan működik a szoftver próbaverziója?
A regisztrációs űrlap elküldése után letöltődik egy próbaverzió, majd települ egy Windows-eszközre. Ez a verzió a telepítést követően 14 napig ingyenesen elérhető. A próbaverzió nem korlátozott a szoftver funkcióiban, kivéve a vízjeles kimeneti dokumentumok exportálását. A véletlenszerű felületek el vannak rejtve az előnézetben. A létrehozott adatokat át lehet konvertálni a teljes verzióra. A próbaverzió letöltése nem kötelezi Önt a szoftver teljes verziójának megrendelésére, és nem kerül felszámításra semmilyen díj.
Milyen eszközökkel és operációs rendszerekkel kompatibilis a szoftver?
Az összes típusú szoftver használható Windows-eszközökön (Windows 8.1 és újabb). A macOS operációs rendszer közvetlenül nem támogatott, de a szoftver virtualizált Windows segítségével futtatható. A szoftver nem használható mobileszközökön és táblagépeken.
Hány számítógépen használható a szoftver?
Egy felhasználó legfeljebb három eszközre (PC vagy laptop) telepítheti a szoftvert.
Lehetővé teszi az SBLCore a szoftveren kívül készített biztonsági adatlapok importálását?
Az SBLCore szoftver által támogatott .sbl formátumtól eltérő formátumú fájlok importálása alapértelmezés szerint nem lehetséges. A külső adatok importálása egyedileg, megállapodás alapján oldható meg.
Hogyan működik az SBLCore Blue előfizetés?
A minimális bérleti időszak 1 hónap. Az előfizetés ezután bármikor megszüntethető, de legkorábban az előfizetési beállítások utolsó módosítását (ország vagy felhasználó hozzáadása) követő 1 hónap elteltével.
Hogyan szüntethetem meg az SBLCore Blue előfizetésemet?
A szoftver a kiválasztott időpontban egyszerűen felmondható a szoftver felületén található előfizetési beállításokban vagy az ügyfélportálon SBLCore, ahová a weboldalon keresztül is be lehet jelentkezni.
Mi történik a szoftverben tárolt adatokkal, miután megszűnik az SBLCore Blue előfizetésem?
Javasoljuk, hogy az előfizetés megszüntetése előtt készítsen biztonsági másolatot az összes létrehozott adatról. A szoftver figyelmeztetni fogja Önt, ha lemondja az előfizetést. Az adatok a felmondást követő 14 nap elteltével véglegesen eltávolításra kerülnek a szoftverből. Ez idő alatt a szoftverhez hozzáférhet, és az adatokat továbbra is letöltheti, de a szoftver funkcióit már nem fogja tudni használni.
Megújíthatom az SBLCore előfizetésemet?
Az előfizetés megújítása az SBLCore ügyfélportálon történő bejelentkezéssel, vagy az értékesítési képviselőn keresztül lehetséges. Ha az előfizetés megújítása több mint 14 nappal az eredeti előfizetés lejárta után történik, az eredetileg létrehozott adatok már nem lesznek elérhetők a szoftver felületén.
Hogyan működik a biztonsági adatlapok fordítása?
Az SBLCore tartalmaz egy olyan kifejezésekből álló adatbázist, amelyek a szoftverben elérhető összes nyelvre le vannak fordítva. A jogszabályokat tartalmazó kifejezések nem puszta fordítások, hanem a nemzeti jogszabályok szövegét követik. Ennek a funkciónak köszönhetően a szoftver képes a biztonsági adatlapot egyszerűen és helyesen lefordítani egy másik nyelvre. Ha egy felhasználó véletlenül kihagy egy kifejezést, vagy meg akarja változtatni annak szövegét, létrehozhat egy saját kifejezést bármilyen fordítással.
Hogyan lehet azonosítani egy elavult biztonsági adatlapot a szoftverben, és hogyan lehet azt felülvizsgálni?
Az SBLCore egy úgymond "közlekedési lámpa" funkcióval jelzi a dokumentum frissítésének szükségességét, amely figyelmeztet a régi SDS formátumra, az elavult anyagokra vagy az elavult ellenőrzési paraméterekre. A "Revision" gomb megnyomása után a szoftver automatikusan frissíti a biztonsági adatlapot. A dokumentum két változatát tárolja az adatbázis - az eredeti (archivált) és az új biztonsági adatlapot.
Létrehozhatok expozíciós forgatókönyveket az SBLCore-ban?
Nem lehetséges, mert nincs egységes formátum az expozíciós forgatókönyvhöz. A szoftver azonban lehetővé teszi, hogy az expozíciós forgatókönyvet mellékletként csatolja a biztonsági adatlaphoz.
Képes-e a szoftver meghatározni a keverék ADR-jét?
Minden olyan vállalatnak, amelynek tevékenysége során veszélyes termékeket szállítanak a meghatározott határérték felett, legalább egy, a szállítás területén képzett biztonsági tanácsadót kell kineveznie. A szoftver nem tudja a terméket az ADR szerint besorolni.
A dokumentáció olyan H-értéket tartalmaz, amelyet a szoftver nem kínál (pl. H320, H333). Miért?
Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályait a CLP- és a REACH-rendelet szabályozza. A CLP-rendelet címkézési és csomagolási szabályait magyarázó útmutató a globálisan harmonizált rendszerből (GHS) származik. Nagyobb számú szabványos kifejezést tartalmaz, így ha a felhasználónak GHS formátumú biztonsági adatlapja van, előfordulhat, hogy néhány kifejezést nem fogadnak el az uniós ellátási láncban történő információátadás során.

Felhasználói támogatás és egyéb szolgáltatások

Milyen támogatást nyújtunk a felhasználóknak?
A Helpdesk a support@sblcore.com címen érhető el. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is kapcsolatba léphet velünk, amely közvetlen támogatási kérelem küldésére használható. Mindig a lehető leghamarabb válaszolunk minden megkeresésre.
Milyen kézikönyvek állnak rendelkezésre a szoftverrel végzett munkához?
Részletes oktatóvideók állnak ügyfeleink rendelkezésére:, amelyek a weboldalon vagy az SBLCore YouTube-csatornáján keresztül érhetők el. A részletes utasítások a szoftver felületén is elérhetők.
Milyen típusú képzéseket kínálunk ügyfeleinknek?
1) SBLCore szoftverrel kapcsolatos képzés
2) Biztonsági adatlap képzés
3) Biztonsági adatlap készítésének oktatása formula összeállítással együtt

Értesítések a PCN portálon és UFI kódok

Mi az UFI és mire való?
Az UFI, vagyis az egyedi keverékazonosító egy egyedi kód, amely a veszélyes keverékek PCN portálon történő bejelentésekor szükséges, és a címke kötelező része is. Az UFI 16 karakterből áll, és egységes UFI előtaggal rendelkezik (pl. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Létrehozásához szükség van a cég adószámára és az összetétel úgynevezett numerikus kódjára. Az UFI-ról bővebb információért látogasson el a webgenerátor oldalra.
Mi az a PCN és milyen keverékeket kell jelenteni?
A PCN az Európai Unió által létrehozott és az ECHA által kezelt portál. A veszélyes vegyi anyagkeverékekre vonatkozó információk benyújtására szolgál. Az emberi egészségre veszélyes vagy fizikai veszélyt jelentő keverékeket be kell jelenteni. A bejelentés tartalmazza többek között az UFI-kódot, amely szintén kötelező eleme a címkének. Az információkat egy speciális i6z formátumban kell benyújtani.
Mi szükséges egy UFI-kód létrehozásához?
Az UFI létrehozásához a vállalat HÉA-számára és az úgynevezett numerikus összetételkódra van szükség. A numerikus összetételkód bármilyen szám lehet. A termékszámozás fenntartható formáját úgy kell megválasztani, hogy két különböző összetételű termék ne tartalmazza ugyanazt az UFI-t. Például a belső termékszámozási rendszer használható a numerikus összetételkód kiválasztására.
Hogyan néz ki az UFI és hol szerepel?
Az UFI azonosító a címke kötelező része, és olvasható és letörölhetetlen formában kell feltüntetni. Az „UFI” rövidítés egységes, az Európai Unió minden nyelvén változatlan, és megelőzi magát a kódot, amely mindig 16 karakter hosszú. A kódot ezután a UFI formátumban kell megadni: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Ki köteles bejelentést tenni?
Az elsődleges kötelezettség azokat az importőröket terheli, akik az Európai Gazdasági Térségen kívülről vásárolnak terméket, és azt az EU piacán hozzák forgalomba, valamint azokat a továbbfelhasználókat, akik saját keverékeket állítanak elő, vagy beavatkoznak a termék csomagolásába. A kötelezettség továbbá a forgalmazókra is vonatkozhat. Ezt a lépést abban az esetben kell biztosítani, ha az importőr vagy a továbbfelhasználó nem tett eleget a bejelentési kötelezettségnek.
Milyen információk szükségesek az értesítőlapon?
A bejelentés az eredeti követelményekhez képest kibővítette a kötelező információkat. Például az UFI-kód, a termék összetételének 70%-a, a csomagolás típusa és mérete, az európai termékosztályozási rendszer (EuPCS) szerinti termékkategória, a termék veszélyességére vonatkozó információk, címkézési elemek, toxikológiai információk és a fizikai-kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk szükségesek.
Mióta vonatkozik a bejelentési kötelezettség?
A bejelentés időpontja a termék felhasználásától függően változik. Fogyasztói és szakmai felhasználásra a bejelentési kötelezettség 2021. január 1-től alkalmazandó. Az ipari felhasználásra szánt keverékek esetében az időpont 2024. január 1-je. Azon termékek esetében, amelyeket korábban a nemzeti szabályok szerint jelentettek be, és amelyek összetételében vagy osztályozásában nem történt változás, az eredeti bejelentések 2024 végéig érvényesek maradnak. 2025. január 1-től a CLP-rendelet VIII. melléklete szerinti követelményeknek megfelelően minden forgalomba hozott veszélyes keveréket be kell jelenteni.
Az adatok kinek lesznek továbbítva?
A bejelentő minden olyan tagállamnak információt nyújt be, amelyben a keveréket forgalomba hozzák. Ezt az információt ezután a mérgezéselhárító központok és az egészségügyi vészhelyzetben reagálók rendelkezésére bocsátják. Ezeket a szervezeteket az egyes országok nemzeti szinten határozzák meg.
Hol kapom meg az összetétel számkódját?
Az összetétel numerikus kódja a HÉA-számmal vagy a cégkulccsal együtt szükséges az úgynevezett UFI-kód létrehozásához. Ez a szám teljes mértékben az UFI-t létrehozó vállalat belátása szerint alakul, és 0-tól körülbelül 268 millióig bármilyen szám lehet. Használható például a meglévő vállalati számozási rendszer, formulaazonosító vagy az EAN-kód egy része.
Hol szerezhető be a vállalati kulcs?
Ha a vállalat nem rendelkezik HÉA-val, vagy nem kívánja azt használni, akkor az UFI létrehozásához a vállalat kulcsa is használható. A kódot az UFI-generátor weboldalról lehet beszerezni, és az UFI-kódok ismételt generálására lehet használni. Ezért javasoljuk, hogy mentse el.

Vásároljon előfizetést az SBLCore Blue-ra

Hogyan tudok előfizetni a szoftverre?
A szoftverre közvetlenül a weboldalon, az Árak menüpontban lehet előfizetni. Szoftverrendelést is leadhat értékesítési részlegünk segítségével (sales@sblcore.com).
Milyen előfizetési csomagok állnak rendelkezésre?
Az előfizetések havi vagy éves csomagként is megrendelhetők. Az éves csomagot kedvezményes áron kínáljuk.
Megváltoztathatom az előfizetési beállításaimat?
Az előfizetési beállítások a ügyfélportálon vagy a szoftver beállításaiban szerkeszthetők. Lehetőség van felhasználók és országok hozzáadására vagy eltávolítására, a fizetési adatok módosítására és az előfizetések megszüntetésére.
Hogyan adhatok hozzá szolgáltatást az előfizetés során (további állapot vagy felhasználó)?
Országokat vagy felhasználókat könnyen hozzáadhat vagy módosíthat az ügyfélportálon. Havidíjas csomag esetén, ha egy ország vagy felhasználó hozzáadásra kerül, az előfizetés csak 1 hónap elteltével szüntethető meg.
Hogyan mondhatom le az előfizetésemet?
Előfizetését az ügyfélportálon vagy a szoftverben az Előfizetés -> Előfizetés törlése gombra kattintva törölheti. Havi csomag esetén az előfizetés az Ön által választott időpontban, de legkorábban a szolgáltatás utolsó vásárlását követő 1 naptári hónap elteltével szüntethető meg.
Milyen fizetési módokat fogadnak el?
Az előfizetéseket bankkártyával vagy banki átutalással lehet rendezni.
Hogyan működik az előfizetés számlázása, ha kártyával fizetek?
A hitelkártyával fizetett első megrendelés esetén az előfizetés kifizetése előre történik. Ezzel egyidejűleg a számla is kiszállításra kerül. Havi terv esetén minden további kifizetés utólag, minden naptári hónap végén kerül kiszámlázásra. Ha az előfizetési időszak alatt egy éves tervezethez további országot vagy felhasználót adnak hozzá, ezeket a szolgáltatásokat is visszamenőlegesen, minden naptári hónap végén számlázzák ki. Amennyiben megújítja éves előfizetését, a következő évre vonatkozó előfizetési összeget ismét felszámítjuk és előre levonjuk a hitelkártyájáról. A számlákat elektronikus formában küldjük a megrendeléskor megadott e-mail címre. Minden kiállított számla elérhető az ügyfélportálon.
Hogyan működik az előfizetés számlázása banki átutalással történő fizetés esetén?
Az éves terv első és minden további, banki átutalással fizetett megrendeléséről egyidejűleg számlát állítunk ki 14 napos fizetési határidővel. A havi csomag első és minden további megrendelése esetén a számlát visszamenőlegesen állítják ki minden olyan naptári hónap vége után, amelyben a szoftvert aktiválták. A számlákat elektronikus formában küldjük a megrendeléskor megadott e-mail címre. Minden kiállított számla elérhető az ügyfélportálon.

Milyen vegyi anyagok és keverékek tartoznak a jogszabályok hatálya alá

REACH

A REACH nem csak a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására terjed ki, hanem elsősorban a biztonsági adatlapok formátumát és tartalmát határozza meg. A biztonsági adatlapok formátumát e rendelet II. melléklete határozza meg. Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) a vegyi anyagokra vagy keverékekre vonatkozó információk alapvető forrásai, és az ellátási lánc lényeges részét képezik.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról

CLP

A CLP-rendelet a vegyi anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával foglalkozik. Az osztályozás a biztonsági adatlap fontos része. Ennek alapján határozzák meg az összes szakasz szövegét. A címkézéssel összefüggésben a CLP-rendelet a csomagolás méretétől függően szabályokat állapít meg a szimbólum és a teljes címke méretére vonatkozóan. A rendelet részét képezi a VI. melléklet is, amely meghatározza a harmonizált besorolású anyagokat.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

Biocidok

A biocidokról szóló rendelet a biocid termékek forgalomba hozatalával és felhasználásával foglalkozik. A biocid olyan termék, amelyet a kártékony organizmusok elpusztítására, elriasztására vagy ártalmatlanná tételére használnak. Különösen a biocidek címkézését határozza meg, amelynek megvannak a maga sajátosságai (pl. a hatóanyag és koncentrációjának feltüntetése). Minden egyes biocid termék csak jóváhagyott beszállítóktól származó hatóanyagokat tartalmazhat, vagy adott esetben olyan hatóanyagokat, amelyek felülvizsgálata folyamatban van, és amelyeket csak a jóváhagyott biocid terméktípushoz szabad felhasználni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

Mosószerek

A mosószerekre vonatkozó rendelet a mosogatószerekkel, mosószerekkel és tisztítószerekkel foglalkozik. Megkülönbözteti, hogy egy mosószert csak professzionális felhasználóknak vagy a lakosságnak árulnak-e, akik számára szigorúbb szabályokat állapít meg a címkézés tekintetében. Emellett szabályokat állapít meg a termékek biológiai lebonthatóságára és foszfáttartalmára vonatkozóan. A mosó- és tisztítószerekkel összefüggésben úgynevezett adatlapokat kell feldolgozni, amelyek két típusra oszthatók, az egészségügyi szakemberek részére és a lakosság számára.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE a mosó- és tisztítószerekről

Van más kérdése is, amire nem találta meg a választ?

Ügyfelek, akik már igénybe vették szolgáltatásainkat

Csatlakozzon több mint 750 vállalathoz, amelyek már teljes megelégedésére használták termékeinket vagy szolgáltatásainkat.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Megoldásokat kínálunk a biztonsági adatlapok létrehozása és kezelése terén. Mi végezzük a biztonsági adatlapok létrehozásával, osztályozásával és archiválásával kapcsolatos teljes adminisztrációt. Az SBLCore szoftvert a vegyi anyagok és keverékek valamennyi gyártójának, importőrének, forgalmazójának és egyéb felhasználójának szánjuk.

Tanácsra van szüksége?

Maradjon kapcsolatban

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Csehország

Cégszám: 04278968
ADÓSZÁM: CZ04278968

Kontakt

Telefonszám: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.8

Sütiket használunk

Weboldalunkon sütiket használunk, hogy megértsük látogatóink viselkedését, és így a preferenciáiknak megfelelő tartalmat kínálhassunk nekik.

Több információ a sütikről ×
Funkcionális sütik
Ez a weboldal szükséges sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő működéséhez. Biztosítja az oldal helyes megjelenítését, lehetővé teszi az űrlapok benyújtását és hasonló szükséges funkciókat. Ezeket a technikai sütiket nem lehet kikapcsolni.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
sblcore_cc www.sblcore.hu 1 év Tárolja a felhasználó hozzájárulását a cookie-k használatához. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.hu Ülés Információkat tárol a felhasználói munkamenetről. SBLCore s.r.o.
Analitikai sütik
Weboldalunk teljesítményének értékeléséhez analitikai sütiket használunk. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük a látogatások számát, a forgalom forrásait és a felhasználói viselkedést weboldalunkon – például megtudjuk, milyen információkat keresnek, és mely információk a legfontosabbak számukra. Ezek az információk segítenek optimalizálni az oldalt és javítani szolgáltatásainkat.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
_ga www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.hu 2 év A felhasználók azonosítására használt azonosító. Google
Marketing sütik
A marketing cookie-k az Ön preferenciái alapján releváns hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Ez a személyre szabott, partnereink által használt tartalom különböző weboldalakon jelenhet meg. Ha nem választja ezeket a sütiket, a hirdetések száma nem változik, de már nem az Ön érdeklődési köréhez igazodnak.
Cookie Tartomány Érvényesség Leírás Processzor
_gcl_au www.sblcore.hu 3 hónap A Google AdSense segítségével kísérletezik a hirdetési hatékonysággal a szolgáltatásaikat használó webhelyeken. Google